Hit- és erkölcstan oktatás

Hit- és erkölcstan oktatás

Tájékoztató az etika/hit-és erkölcstan tantárgyakról

Kedves Szülők!
A 2022/2023-as tanévben is lehetőségük lesz arra, hogy gyermekük számára az iskola pedagógusai által tanított ETIKA vagy az „egyházi jogi személy” által tartott HIT-ÉS ERKÖLCSTAN oktatást válasszák.
Etika/hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás egy teljes iskolai tanévre szól.
A leendő 1. osztályos szülőknek választásukról legkésőbb a 2022/2023-as tanévre történő beiratkozást követő két héten belül kell nyilatkozni.
 A választást minden év május 20-ig lehet módosítani, amely a következő tanévre vonatkozik.
A 2022/2023-as tanévben második – nyolcadik évfolyamokon tanuló gyerekek szüleinek 2022. május 20-ig lehet választásukat módosítani. Ezt írásban kell megerősíteni az iskola igazgatója, ill. az érintett egyház képviselője felé.

A 2022/2023-as tanévben a következő egyházi jogi személyek szerveznek hitoktatást intézményünkben:

Egyház

Kapcsolattartó

Magyar Katolikus Egyház

Római Katolikus Egyházközség
7541 Kutas, Petőfi utca 85. 

Sándor László
plébános

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 6.
Tel: 82 / 351- 672
e-mail: nagyatadplebania@gmail.com

hitoktató: Dr. Hajdúné Tóth Csilla

Magyarországi Református Egyház

Fejér István
lelkész

Református Egyházközség
7561 Nagybajom, Fő utca 69.

Megszakítás