Márton-nap

Márton-nap

Szent Márton napja néphagyományként terjedt el a 14. század óta, főként a német nemzetiségű településeken. A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az Advent közeledtéhez kötődnek. Másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. A néphagyományok őrzése, azok megismertetése intézményünkben is szokássá vált, így ezen a napon is sor került rá, amikor a 4. b osztály műsorral kedveskedett az alsó tagozatos évfolyamok számára az iskola zsibongójában. A legendáról és a népi hiedelmekről magyar nyelv és irodalom tanórán, illetve délutáni foglalkozások keretein belül szereztek bővebb ismereteket. A műsor zárásaként az alsó tagozatos osztályok megtekinthették Szent Márton legendájáról szóló mesét is.

Megszakítás