Hit- és erkölcstan oktatás

Hit- és erkölcstan oktatás

Tájékoztató az etika/hit-és erkölcstan tantárgyakról

Kedves Szülők!

A 2024/2025. tanévben is lehetőségük lesz arra, hogy gyermekük számára az iskola pedagógusai által tanított ETIKA vagy az „egyházi jogi személy” által tartott HIT-ÉS ERKÖLCSTAN oktatását válasszák.

Etika/hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás egy teljes iskolai tanévre szól.

A leendő 1. osztályos szülőknek választásukról legkésőbb a 2024/2025. tanévre történő beiratkozást követő két héten belül kell nyilatkozni.

A választást minden év május 20-ig lehet módosítani, amely a következő tanévre vonatkozik.

A 2024/2025. tanévben második – nyolcadik évfolyamokon tanuló gyerekek szüleinek 2024. május 20-ig lehet választásukat módosítani. Ezt írásban kell megerősíteni az iskola igazgatója, ill. az érintett egyház képviselője felé.

 

A 2024/2025. tanévben a következő egyházi jogi személyek szerveznek hitoktatást intézményünkben:

 

EgyházKapcsolattartó
Magyar Katolikus Egyház

Római Katolikus Egyházközség
7541 Kutas, Petőfi utca 85.
Laczkó Flórián, plébános

hitoktató:
Farkasné Magyar Anikó
Huszár Bernadett

Magyarországi Református EgyházFejér István, lelkész
7477 Szenna, Bárdi u. 21.
Megszakítás