Köszöntő

Kedves Vendégünk!

Szeretettel üdvözlöm Önt Kutas község alapfokú oktatási intézményének honlapján. Ismerje meg intézményünket, gyűjtsön minél több információt rólunk honlapunkon keresztül!

“Sehol a világon nincs még egy olyan hely, mint az iskolád, ahol nemcsak a tudományokat ismered meg, hanem a barátság édes érzését is, itt hallod a szerelem első szavát, itt tanulsz élni, és megtanulod megérteni az életet.”
                                                                                                                                                                                                                                   /Ruvin Fajermann/

Örökérvényű igazság, hogy a jó iskola az „életre” nevel. Tehát arra, ami fontos az életben.
Reményeink szerint honlapunkról is kitűnik, hogy iskolánk biztos alapot nyújtó, továbbtanulásra felkészítő, hagyományait ápoló, innovatív intézmény kíván lenni.
Munkánkat az vezérli, hogy átadjuk tanítványainknak azt a tudást, kialakítsuk azokat a képességeket, megszilárdítsuk azokat az értékeket, amelyek birtokában tanulóink különböző adottságaikkal, eltérő fejlődési ütemükkel összhangban minél teljesebben bontakoztathatják ki személyiségüket; szociális helyzetükre, családi hátterükre való tekintet nélkül képesek lesznek majd az iskolában szerzett ismeretekre és készségekre építve későbbi tanulmányaikat folytatni, a felnőtt életükben kulturált emberként helytállni, szakemberként érvényesülni, közösségben élni, tanulni, dolgozni.
Nevelő-oktató munkánk a személyiség egészének, a test-lélek-szellem embernek harmonikus kibontakoztatását tekinti céljának. Valljuk, hogy a ma embere akkor tud megfelelni a kihívásoknak, ha

  • korszerű ismeretekkel és ismeretszerzési képességekkel rendelkezik,
  • testileg egészséges,
  • lelkileg kiegyensúlyozott,
  • környezetével harmóniában él.

Alapvető célunk a készségfejlesztés és az ismeretszerzés összhangjának megteremtése, a nevelési funkció erősítése, esélyegyenlőség biztosítása, a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek segítése. Olyan iskola kialakítására törekszünk, ahol a tanulás, a tudás megszerzése az elsődleges, de eközben az iskola élményforrást is jelent diákjai számára. Fontosnak tartjuk, hogy szabadidős programok és a közösségi élet színtere is legyen az iskola, hogy gyermekeink a későbbiek folyamán is szívesen emlékezzenek vissza az itt eltöltött diákéveikre, mert…

Van egy hely, ahol a gyerekek képességeit, készségeit úgy fejlesztik, hogy amikor innen kikerülnek, felkészültek a további tanulásra, és a társadalomba való majdani beilleszkedésre.
Ez a mi iskolánk!
Van egy hely, ahol fontos a test, a lélek és a szellem harmonikus fejlesztése, mert nélküle nem létezhet társadalmi jövőkép: harmonikus és építő kapcsolat a környezettel.
Ez a mi iskolánk!
Van egy hely, ahova jó járni, ahol jó gyereknek lenni.
Ez a mi iskolánk:

a  Révkomáromi János Általános Iskola!

Kedves Látogató!  Ismerje meg Ön is intézményünket honlapunkon keresztül! Kellemes időtöltést kívánok!

Némethné Boncz Hajnalka
intézményvezető

Megszakítás