Működési rend

AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

 • Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7 órától 18 óráig tart nyitva. Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.
 • Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától 18 óráig, illetve az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja.
 • Az iskolába a tanulóknak reggel 700 és 745 között kell megérkezniük.
 • A tanulók a tanítás megkezdése előtt jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a zsibongóban gyülekeznek. 745-kor csengetés után osztályonként sorakoznak, majd az 1. órát tartó pedagógus felügyeletével vonulnak a tantermekbe.
 • A tanulók kabátjukat és felszerelésüket a folyosón lévő szekrényükben helyezhetik el. A tanuló szekrénye csak saját öltözékének, felszerelésének tárolására használható. A szekrények és a szekrénykulcsok épségéért a használójuk anyagi felelősséggel tartozik.
 • Iskolánkban a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje
TANÍTÁSI ÓRA SZÁMAAZ ÓRA IDŐPONTJAAZ ÓRAKÖZI
SZÜNETEK
1. óra8:00  –   8:458:45 –   8:55
2. óra8:55  –   9:409:40  – 10:00
3. óra10:00  – 10:4510:45 – 10:55
4. óra10:55  – 11:4011:40 – 11:50
5. óra11:50  – 12:3512:35 – 12:40
6. óra12:40  – 13:2513:25 – 13:30
7. óra13:30  – 14:1514:15 – 14:25
8. óra14:25  – 15.1015:10 – 15.15
9. óra15:15  – 16:00 
 • Rendkívüli esetben igazgatói utasításra rövidített órákat tartunk

(40 perces órák, 5 perces szünetek, 15 perces nagyszünet).

TANÍTÁSI ÓRA SZÁMAAZ ÓRA IDŐPONTJAAZ ÓRAKÖZI SZÜNETEK
1. óra8:00  –   8:408:40 – 8:45
2. óra8:45  –   9:259:25 – 9:40
3. óra9:40  –  10:2010:20 – 10:25
4. óra10:25  –  11:0511:05 – 11:10
5. óra11:10 – 11:5011:50 – 11:55
6. óra11:55 – 12:3512:35 – 13:00
7. óra13:00 – 13:4013:40 – 13:45
8. óra13:45 – 14.2014:20 – 14.25
 • A 2. óra utáni szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek.
 • Az iskolában főétkezésre 1140 és 1400 között van lehetőség az órarend figyelembevételével.
 • A napközi a tanítási óra befejezésétől 16.00 óráig tart. A napközis csoportok napi- és heti rend szerint működnek. A napköziből ettől eltérő időpontokban a szülő előzetes írásbeli kérésére, igazgatói határozat alapján mehetnek haza tanulóink.
 • Vidéki (belegi és szabási) tanulóink az 1. napközis tanórát követően, az uzsonna befejeztével 1510-kor a zsibongóban sorakoznak, majd az ügyeletes nevelő kíséretével vonulnak az autóbusz-megállóba.
 • Aki nem napközis, vagy nem igényel délutáni felügyeletet és nem vesz részt az iskolai étkeztetésben, tanítás után el kell hagynia az iskola épületét, illetve az iskola előtti területet, hiszen tanári felügyelet nélkül az iskola területén tanuló nem tartózkodhat.
 • A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
 • Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény vezetőjétől engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén).
 • Az iskola épületébe minden látogató csak a főbejáraton keresztül érkezhet, és azon keresztül távozhat.
 • A szülők a gyermekeiket a bejáratig kísérhetik, és ott várják a tanítás illetve a foglalkozás végén. Az elsősöket október 1-jéig a szülők bekísérhetik a tanterembe, és bemehetnek értük.
 • Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az intézményben 8 óra és 16 óra között történik.
 • Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, a nevelők tudomására hozza.
Megszakítás